Media-Factsheet: Prince Rama: «15 Minute Exorcise» (Musikvideo)